Vendo ERP

 

Oprogramowanie dla firm Vendo to  wygodne i funkcjonalne oprogramowanie stworzone w celu usprawnienia funkcjonowania firmy. Ułatwia i automatyzuje wykonywanie codziennych zadań oraz zarządzanie i nadzór nad procesami w firmie, takimi jak:

  • Automatyzacja obsługi sprzedaży: oferty, zamówienia, fakturowanie, wysyłka towarów
  • Zaopatrzenie i gospodarka magazynowa
  • Płatności, budżety, finanse i księgowość

 

Vendo ERP wraz funkcjonalnością Vendo CRM (zarządzanie kontaktami, obiegiem zadań i dokumentów, projektami i procesami sprzedaży) oraz Vendo Produkcja MRP (planowanie i rozliczanie produkcji) tworzy kompleksowe, zintegrowane rozwiązanie zawierające:

  • solidny system magazynowo – księgowy
  • system menadżerski wspomagający zarządzanie firmą

Program Vendo posiada bogaty zestaw parametrów umożliwiających dostosowanie programu pod specyficzne potrzeby klienta.

Głównym celem systemu Vendo ERP jest podnoszenie efektywności działania przedsiębiorstwa, rozumianej jako wzrost stosunku efektów do nakładów.

POPRAWA ORGANIZACJI PRACY I OBIEGU INFORMACJI

Vendo ERP jest systemem, który pracuje w każdym dziale przedsiębiorstwa. Dzięki pełnej integracji wszystkich modułów informacja do systemu jest wprowadzona tylko raz a następnie jest przetwarzana. Pracownicy mają szybki dostęp do wszystkich potrzebnych informacji z różnych obszarów firmy. Oszczędza to czas pracy związany z wyszukiwaniem lub ponownym wpisaniem informacji, a kierownictwu ułatwia podejmowanie właściwych decyzji.

PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI I ORGANIZACJI PRACY

Jednym z głównych zadań Vendo ERP jest podnoszenie efektywności pracy. Organizacja pracy jest lepsza dzięki możliwości planowania i zlecania zadań pracownikom. System może przypominać użytkownikom o zbliżających się terminach ich wykonania.

Dzięki definiowaniu normatywów czasowych i materiałowych na produkcji oraz bieżącej rejestracji przebiegu i czasu wykonania następuje zmniejszenie strat materiałowych i podniesienie wydajności nawet o 30%.

Oprogramowanie umożliwia ocenę efektywności pracy firmy oraz poszczególnych działów i pracowników jak również naliczanie wynagrodzeń i premii.

PODNIESIENIE JAKOŚCI

Program Vendo ERP można łatwo integrować z istniejącymi systemami jakości ISO. Umożliwia on prowadzenie projektów, procesów sprzedaży i akcji marketingowych oraz zleceń produkcyjnych i serwisowych w oparciu o zdefiniowane w przedsiębiorstwie procedury.

System umożliwia monitorowanie ruchu i pochodzenia każdej partii produkcyjnej na każdym etapie produkcji, zarówno historycznie jak i w czasie rzeczywistym (treaceability).

Rejestracja w systemie realizacji produkcji: wyrobów dobrych i wadliwych, pracowników wykonujących pracę oraz czas jej realizacji w znaczący sposób wpływa na jakość produktu.

WZROST SPRZEDAŻY

Vendo ERP umożliwia zarządzanie procesami sprzedaży i marketingu. Usprawnia ich planowanie i przebieg oraz zapewnia właściwy nadzór nad działaniami związanymi ze zwiększeniem sprzedaży. Dzięki systemowi Vendo można w łatwy sposób wprowadzić elastyczny system motywacyjny umożliwiający wyliczanie pracownikom premii zgodnie z efektami ich pracy.

Podniesienie zadowolenia klienta związane z poprawą terminowości realizacji zamówień, wzrostem jakości, lepszą obsługą ma również bardzo silny wpływ na wielkość sprzedaży.

OPTYMALIZACJA POZIOMU ZAPASÓW

Dzięki zaawansowanym funkcjom logistycznym program umożliwia optymalizację stanów magazynowych polegającą na obniżeniu średniego poziomu zapasów, ale z drugiej strony zapewnieniu potrzebnych materiałów i towarów na czas. Zmniejsza to finansowe koszty przedsiębiorstwa związane z obsługą zakupów oraz poprawia terminowość realizacji zamówień.

SZYBKI ZWROT NA INWESTYCJI

Zakup nowoczesnego systemu informatycznego powinien być dla firmy inwestycją, która przynosi konkretne, mierzalne efekty finansowe. Podstawowym wskaźnikiem jest tutaj Wskaźnik Zwrotu na Inwestycji – ROI (Return of Investment). Jeśli na przykład wskaźnik ten wynosi 30%, oznacza to, że inwestycja będzie zwracać się po 30% w każdym roku. Vendo łączy w sobie solidny system magazynowo – księgowy klasy ERP z menadżerskim systemem zarządzania. Jego wdrożenie przynosi efekty w postaci zmniejszenia czasu pracy potrzebnego na wykonanie zadań, poprawy organizacji pracy, poprawy jakości obsługi klienta. Przekłada się to na konkretne efekty: zwiększenie przychodów i obniżenie kosztów. Dzięki możliwościom systemu Vendo i stosunkowo niskim kosztom licencji i wdrożenia osiągnięcie wskaźnika ROI powyżej 100% jest realne. To znaczy, że zakup i wdrożenie Vendo zwróci się w okresie krótszym niż rok. Wdrożenie Vendo nie jest więc kosztem, ale szybko zwracającą się inwestycją.

DOPASOWANIE DO POTRZEB I SPECYFIKI DZIAŁANIA UŻYTKOWNIKA

Badania wykazały, że tylko 25% klientów jest w pełni zadowolonych z funkcjonujących u nich systemów ERP. Główną przyczyną niezadowolenia jest niedostosowanie programu do specyfiki działalności firmy.

Program Vendo instalowany jest w firmach będących lokalnymi liderami w swoich branżach. Są to wymagający klienci, posiadający określoną specyfikę działania. W takich sytuacjach często istnieje konieczność wprowadzenie dodatkowych funkcji do programu.